J. Tomaszewski w kontuszu

P-1775
Miejsce:Lwów
Tematyka:Portret

W dowód wysokiego poważania
J. Tomaszewski