Jan Michał Blumer, syn generała Wojsk Polskich

P-4734

Blumer (syn jenerała)

Jan Michał Blumer (1810 – po 1870) pochodził z rodziny irlandzkiej O’Bloomer, osiadłej w Polsce. Jego ojciec, Ignacy (1773-1830) walczył w insurekcji kościuszkowskiej, Legionach Polskich i wojskach Księstwa Warszawskiego (virtuti za Raszyn, legia honorowa), w Królestwie Polskim generał brygady (ordery św. Stanisława i św. Anny). Przeciwny powstaniu listopadowemu, zginął pierwszej nocy w walkach o Arsenał. Z pierwszej żony, włoskiej hrabianki Marii Ceccopieri, nie miał dzieci. Jan Michał był synem z żony drugiej, Konstancji Bonin-Sławianowskiej (ślub 1829), w roku 1841 otrzymał wraz z matką szlachectwo i herb od cara Mikołaja I w uznaniu zasług ojca. Rezydował w Osinach w pow. Piotrkowskim.