Jan Popowski w operetce Lehara „Cygańska miłość”

P-733
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Premiera wiedeńska – 1910 r.

Jan Popowski (1880 lub 1871-1947), śpiewak. Szkołę średnią ukończył w Warszawie, gdzie też uczył się śpiewu u W. Aleksandrowi­cza. Studia muz. uzupełniał w Mediolanie i Paryżu. W 1904-15 należał do zespołu operetki Warszawskich Teatrów Rządowych. Miał nie­wielki, lecz przyjemny głos tenorowy i dobre warunki scen.; jego role operetkowe to m.in. Kamil („Wesoła wdówka”), Jonel („Miłość cygańska”), Porucznik („Nitouche”), Rotmistrz Emerich („Manewry jesienne”), Edmund („Figlarne kobietki”), Teddy („Ewa”), Rene („Cnotliwa Zu­zanna”), Stefan („Chwila szczęścia”). W sez. 1916/17 nale­żał do zespołu warsz. Teatru Wielkiego i śpiewał w repertu­arze operowym, m.in. w „Halce”, „Holendrze tułaczu”. Póź­niej był sekretarzem opery warszawskiej.

(za: http://www.encyklopediateatru.pl/)