Jan Valerián Jirsík, biskup Czeskich Budziejowic

P-684

Jan Valerián Jirsík, (1798-1883), duchowny, pisarz, działacz narodowy, poseł na czeski Sejm Ziemski, członek austriackiej Rady Państwa, biskup Czeskich Budziejowic od roku 1851 do śmierci. Miał go zastąpić Karel Průcha (P-683), ale choroba mu to uniemożliwiła.