Jan Władysław Zamoyski

P-4401

Jan Władysław Zamoyski (1849-1923), dziedzic Sokołowa, poseł Rady Państwa. Być może również ojciec naturalny słynnego skrzypka, Bronisława Hubermana, którym się przez lata opiekował.