W suchym tłoku W. GROSZEWSKI SIERADZ

Na rewersie: 1933 r.