Jasiński robi odmę prof. Czepcowi

P-4814
Miejsce:Zakopane
Twórca:
Tematyka:Portret
Zbiór:

7×10 cm

[D]yrektor „Bratniaka” [dr?] Jasiński robi [od]mę prof. Czepcowi

II. 1926

Dr Stefan Jasiński był od roku 1925 dyrektorem domu „Bratniak” (Akademickie Sanatorium Przeciwgruźlicze „Bratnia Pomoc”) w Zakopanem i funkcję tę pełnił jeszcze po II wojnie światowej.