Johann Zwink jako św. Jan, Pasja z Oberammergau

P-673

Johann Zwink w późniejszych latach odgrywał rolę Judasza.