Józef Redo i Lucyna Messal w operetce „Hrabia Luxemburg”

P-1923
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Operetka „Hrabia Luxemburg” Franza Lehara była wystawiana w warszawskim Teatrze Nowości w roku 1910.