Jula i Hania z Gienią

P-3855
Miejsce:Drezno
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Jula i Hania
siostry

K[…]
z Gienią córką Juli
Krzysia R.