Julius Körner, dziekan Karlštejnu

P-687

Julius Körner, dziekan Karlštejnu w latach 1834-1863, w 1857 roku napisał broszurkę: „Die Burg Karlstein, ihre Kirchen und Capellen”. Na szyi ma zapewne krzyż kanonicki (dystynktorium) kapituły w karlsztajnskiej.