Miejsce:Wrzawy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe Pejzaż

Drogiemu Zienkowi
zasyłam scenę naszej
kąpieli wiślanej we Wrzawach
lipiec 1931

JMazur