Kąpielisko i kurort Oliwa – albumik inżyniera Brulińskiego

I-10411

Inż. M. Bruliński to być może Mieczysław Stanisław Bruliński (ok. 1881-1907), urzędnik kolei warszawsko-wiedeńskiej.

Z 10 pocztówek wykorzystano 3, reszta – przymocowana lub luzem – pozostała w albumiku.

Fotograf jest nieznany, albumik wydrukował bytomski wydawca Johann Lukowski, który chyba dość dowolnie korzystał z nadesłanych klisz, widać bowiem, że są mocno retuszowane, a na niektóre zdjęcia topornie powklejano postaci turystów.