Karel Průcha biskup pomocniczy Pragi

P-683

Karel František Průcha (1818-1883), od 1871 roku do śmierci pomocniczy biskup Pragi. W 1883 mianowany biskupem Czeskich Budziejowic, ale choroba uniemożliwiła mu objęcie katedry. Zdjęcie wydane zapewne po jego śmierci w 1883, stąd żałobna czarna obwódka.