Miejsce:Wiedeń
Twórca:Otto Heinrich
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Wnętrze
Zbiór:

Krzyż przypomina niemiecki Krzyż Żelazny – być może zdjęcie wykonano w czasie wojny, a zmarły poległ na froncie jako żołnierz III Rzeszy?