Katedra w Miśni – posągi świętych patronów

P-6775
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Jedno z czterech zdjęć z serii (P-6775 – P-6778).