Kazimierz Broniewski (?)

P-3546
Miejsce:Warszawa
Twórca:Golcz Jadwiga
Tematyka:Portret
Zbiór:

Być może identyczny z Kazimierzem Broniewskim ur. ok. 1864, artystą-malarzem, ilustratorem, historykiem, redaktorem „Monografii ilustrowanej kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim” wyd. 1899., działaczem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz jednym z twórców i sekretarzem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie. Broniewski wystawiał w Zachęcie w latach 1890– 1898 i w Salonie Krywulta w 1905 r., publikował prace z zakresu historii sztuki i krytyki artystycznej w czasopismach warszawskich.

Zdjęcie P-3547 pochodzi z tego samego źródła (targ staroci w Rzymie) i przedstawia zapewne osobę mu bliską.