Oryginalne zdjęcie Mieczkowskiego z 1900 r. reprodukowane przez Puscha.

Kobieta z kokiem – reprodukcya

P-33