1900. Istnieje również reprodukcja tego zdjęcia w formacie gabinetowym.

Kobieta z kokiem

P-37

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: prawdopodobnie pierwsza poł. lat 80. XIX w.