Koksownia Jadwiga w Zabrzu – oddział węglopochodnych

P-6501
Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Koksownia Jadwiga została uruchomiona w roku 1884 przy Hucie Borsiga w Zabrzu, a w roku 1929 została zmodernizowana (spółka Borsig Kokswerke).

Widok na oddz. węglopochodnych
w Zabrzu 1929