Kolega Gołyński pcha kulą

P-6889
Miejsce:Polska
Twórca:

Kol[ega] Gołuński […]
wykonuje pchnęcie kulą
i osiąga IV miejsce wynikiem
9,14