Kolega Heinrich wypije z bucika (Radierklub Düsseldorf)

P-9980

Zapewne Klub Rytowników z Dusseldorfu, jedna z licznych instytucji tego rodzaju, powołanych w niemieckich ośrodkach artystycznych na wzór londyńskiego Etching Club, a wiążących się z rozwojem ilustracji książkowych w II poł. XIX wieku.