Kolumna Lipcowa na placu Bastylii

P-9784

Paryż, 21 sierpnia 1877

Widać budynki zrujnowane w trakcie Komuny Paryskiej.