Kościół św. Barbary w Krakowie widziany z placu Mariackiego

PD-4828

21×27 cm

Wydany przez firmę Kurzeby i Murczyńskiego w Krakowie – zdjęcie podpisywane jako zdjęcie Natana Kriegera (działającego pod firmą nieżyjącego ojca), ale raczej podpisanego z tyłu Eduarda Mertensa z Berlina.