Kościół św. Piotra w Edensor

P-8778

Obok Edensor mieści się XVIII-wieczna rezydencja rodu Cavendish, książąt Devonshire. W latach 1838 -1842 VI książę Devonshire postanowił usunąć całą wieś, która psuła mu widok, i przenieść ją nieco dalej. Nowa miejscowość została zaprojektowana przez Sir Josepha Paxtona, a kościół projektu George’a Gilberta Scotta – ukończony w roku 1870, z użyciem niektórych elementów dawnego normańskiego kościoła. Na cmentarzu spoczywa kilka osób z rodu Cavendish (w tym siostra prezydenta Kennedy’ego, żona X księcia) i architekt Paxton.

Zdjęcie być może wykonane przez Williama Pottera z Matlock Bath.