Krakowskie Przedmieście po oblężeniu Warszawy

P-2199

Zdjęcie wykonane spod pałacu Uruskich, w głębi po lewej widać wieżyczkę kamienicy pod Messalką oraz, po drugiej stronie ulicy, wieże kościoła Świętego Krzyża, dalej oficyny pałacu Czapskich i kamienicę Grodzickiego (dziś księgarnia Prusa).