Krzysztof Krause, starszy zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie

P-6899
Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret
Zbiór:

Krzysztof Krause był starszym zboru w roku 1781 kiedy święcono kościół św. Trójcy – zapewne chodzi tu o ojca lub stryja człowieka widocznego na zdjęciu. Kroniki nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, które fragmenty o Krzysztofie Krausem w kronice zboru dotyczą starszego, a które młodszego człowieka tego imienia i nazwiska. W 1814 Krzysztof Krause był starszym wydziału ławek. W 1828 wykonał dla kościoła pokrycie miedzianymi latarniami dookoła latarni na kopule. W roku 1854 przekazał z dwoma innymi ofiarodawcami pieniądze na nową chrzcielnicę drewnianą. W 1859 był w komitecie restauracji kościoła – fotografia musiała być wykonana na pocz. lat 60. XIX w., zapewne z okazji śmierci.