Książę Wilhelm przy kurniku

P-2252
Miejsce:Berlin
Twórca:Berger G.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Lipiec-sierpień 1909