Książęta Wilhelm i Ludwik Ferdynand i Fryderyk w lesie

P-9816