Książęta Wilhelm i Ludwik Ferdynand lepią bałwana

P-9817
Miejsce:Berlin
Twórca:Braemer W.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret