Książęta Wilhelm i Ludwik Ferdynand strażują

P-2258
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

1909 lub 1910