Książęta Wilhelm i Ludwik Ferdynand w budce strażniczej

P-2261
Miejsce:Berlin
Twórca:Berger G.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Maj 1910