Książęta Wilhelm i Ludwik Ferdynand ze stateczkiem

P-2263
Miejsce:Heiligendamm
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret