Książęta Wilhelm i Ludwik Ferdynand żołnierzami

P-2266
Miejsce:Heiligendamm
Twórca:Berger G.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Lipiec sierpień 1910