Książęta Wilhelm, Ludwik Ferdynand i Hubert na wózku

P-2260
Miejsce:Berlin
Twórca:Berger G.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Maj 1910