Księżniczka Aleksandryna Pruska

P-3851
Miejsce:Berlin
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Ok. 1918. Aleksandryna, córka Wilhelma i Cecylii, wnuczka Wilhelma II.