Księżyc

S-278

Fotografia z ok. 1865, wydana na pocz. XX w.