Księżyc

SD-279

Fotografia z ok. 1865 wydana ok. 1900 r.