Legitymacja Piotra Sokoła

P-4548
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret
Zbiór:

Tożsamość fotografii z p.Piotrem
Sokołem pomocnikiem handl[owym]

z Wronina gub[erni] Kieleckiej
w Królestwie Polskim potwier-
dza się

15. Marzec1918

Brzozowski Michał
nacz[elnik] gminy