Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret
Zbiór:

Na pamiątkę Stanisławowi
Królikowskiemu od przy-
jaznego Zamaitysa
Leona  Bobrowskiego

W Lutym
1874 r.

Leon Bobrowski (1850-1926), syn Adama (1811-1880), działacza społecznego, właściciela majątku Stawarele w powiecie brasławskim, powstańca styczniowego, który został uwięziony w kwietniu 1863 roku we wsi Pelikany i osadzony w twiedzy Dyneburskiej, sądzony w Kownie, potem uwolniony, mieszkał w Stawarelach pod nadzorem władz.

Ok. roku 1873 Walerian Twardzicki opuścił swój pierwszy lokal i przeniósł się na ul. Niecałą, a w atelier przy Żabiej zainstalował się Bronisław Marion. Zdjęcie pokazuje okres przejściowy: na starym kartoniku Twardzickiego nabito nową pieczątkę Mariona. Podobnie jak inne z takich „dwuimiennych” zdjęć, tak i to jest datowane na luty 1874 roku.

Por. inne takie zdjęcie w mojej kolekcji: https://awers-rewers.pl/podwojny-kartonik/