Lipska elegantka w stroju polskim

P-9763
Miejsce:Lipsk
Tematyka:Portret

Charakterystyczny kapelutek w formie rogatywki i kontusik. Albo jest to wyraz poparcia dla dążeń niepodległościowych Polaków, albo też mamy do czynienia z polską emigrantką (czy to córką pokolenia powstańców listopadowych, czy świeżą, która wyjechała po powstaniu styczniowym).