Lolkowi-Fredzia

P-2616
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Lolkowi – Fredzia,
24/VII. 27 r.