Ludwik Biesiekierski, powstaniec listopadowy

P-3693
Miejsce:Warszawa
Twórca:Beyer, Karol
Tematyka:Portret
Zbiór:

Zdjęcie ofiarowane do moich zbiorów przez pana Przemysława Jana Blocha z Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku – ze względu na inne zdjęcia Biesiekierskich w mojej kolekcji.

Ludwik Roch Biesiekierski (1798-1878), oficer strzelców konnych w powstaniu styczniowym, dziedzic Bodzanowa na Kujawach. Syn Anny z Dąmbskich (P-2217) i prawnuk Andrzeja (P-2216) Biesiekieskich.