Ludwik Wielowieyski

P-2780
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

5,5×6 cm
Ludwiś