Łuk Triumfalny (Siegestor) w Monachium

P-8531

Łuk wzniesiony na polecenie Ludwika I (Friedrich von Gaertner i Eduard Mezger) w 1852 roku. Poświęcony armii niemieckiej, zwieńczony kwadrygą zaprzężoną w lwy.