Łuk Tytusa w Rzymie

P-655
Miejsce:Rzym
Twórca:
Zbiór:

„Arc d. Tito”