Luwr od strony Pont du Carrousel

P-8521

Paryż, 21 sierpnia 1874