Łysiejący II

P-3134

Prawdopodobnie późniejsza odbitka wcześniejszego zdjęcia.