Madonna Bridgewatera (Rafael)

P-4546
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Sztuka

Pośród złych losów, Kochana
Módl się do Maryi i nie trać

nadziei
Kraków, 7/10 1865
Marcelli