Mali Bockowie z małymi Auerbachami

P-3811
Miejsce:Lipsk
Twórca:
Tematyka:Grupowe

Zdjęcie 12×17 na kartonie 15×20

Ciocia Ella, Mama, ?
Dzieci Auerbachów, ojciec był rosyjskim kupcem futrami
Z rozproszonego zbioru rodziny Bock (P-3807-3812)